Repertoar

In English

Vi presenterer mange forskjellige programmer, som for eks.: Vår- og Sommer-sanger, Rundt Middelhavet i Middelalderen, Rundt Nordsjøen i Middelalderen, L’amour courtoise, Mariasanger, Korstogsanger, m.fl.

Noe mer detaljert kan nevnes

Skandinavisk middelalder
Vi presenterer både kirkelig og verdslig musikk hvor alle mesterstykkene fra denne tiden har sin selvskreven plass:
…MAGNUSHYMNEN, til ære for Magnus Jarl av Orknøyene mellom 1105 og 1115, som ble dyrket som helgen i flere hundre år etter sin død. Dette er det eldste flerstemmige musikkeksemplet fra Skandinavia, som attpåtil er i parallelle terser – et ikke godkjent intervall i samtiden!..… Musikalsk hyllest til Oslos skytshelgen ST. HALLVARD, som ga sitt liv for å beskytte en forfulgt kvinne i 1043…
…Antifonen ”Rose som drypper godhet…” til ære for den Helliga BIRGITTA, grunnleggeren av Vadstenaklosteret og en av sin tids største personligheter…
…ST. OLAVSHYMNEN fra Nidaros, funnet oppkuttet og brukt som permer for skattesedler i København…
…BRYLLUPSSANGEN sunget under Eirik Magnussons vielse til Margareta av Skottland i 1281 i Håkonshallen i Bergen…
…Studentsanger om festlig humør og …skoletretthet (!) så vel som religiøse sanger og formaninger om hvordan vi burde leve våre liv, fra samlingen som regnes for å være Skandinavias eldste sangsamling: PIÆ CANTIONES – en finsk-svensk utgivelse fra 1580, men med delvis atskillig eldre innhold…
…og, ikke minst, avsnitt fra VOLUSPAA, på en gammel melodi funnet på Island…


Engelsk middelalder
Verdslig og kirkelig repertoar fra St. Godrics (1080?-1170) hymne, diktert til ham av selveste Maria, ifølge legenden, til enestående trestemmige satser som Angelus ad Virginem og kjærlightssanger, en vakker og egen musikktradisjon, dessverre så altfor sjeldent framført!

Carmina Burana
Moralsk – satiriske sanger, kjærlighetssanger, vårsanger og drikkeviser fra denne samlingen fra 1200tallet med vaganttekster og sanger funnet i Benediktbeuren klosteret i München.
Vi framfører et utvalg av de originale melodiene, slik som de har blitt transkribert etter den neumatiske notasjonen i manuskriptet.

PILGRIMSSANGER
Cantigas de Santa Maria

Fra SANTIAGO DE COMPOSTELLA, et av middelalderens viktigste pilgrimsmål, en unik samling av intet mindre enn 420 sanger, alle til ære for Maria!
Kong Alfonso ”el Sabio” (den vise), sørget for at de mange sangene pilegrimene hadde med seg, blenedskrevet og fantastisk illustrert på 13. hundretallet.
Mye av det vi vet om denne tidens instrumentbruk og instrumentenes utseende, skyldes rett og slett dette manuskriptet! Mange av sangene forteller om de utroligste mirakler som Maria utøvet , og flere av dem er også illustrert som en slags ”tegneserie”, slik at de som ikke kunne lese ville allikevel få vite om dem! I våre konserter forteller vi om dem!

Llibre Vermeil
Monserrat i Katalonia (Spania) var også et veldig viktig pilgrimsmål .Den mest verdifulle skatten fra klosterets bibliotek, er manuskriptet LLIBRE
VERMEIL. Den inneholder bl.a. en samling pilgrimssanger (10), nedskrevet i tiden 1396 til 1399, og er innbundet i rød fløyel – derav navnet DEN RØDE BOK. Alle sangene er til ære for Maria, klosterets beskytter. Noen av dem hadde sannsynligvis verdslig tekst opprinnelig, som så ble byttet til tekster som høvet seg for bruk i kirken.


KJÆRLIGHETSSANGER
Trouveres
En enestående musikk og litteratur tradisjon som blomstret i nord Frankrike i det 12. og 13. hundretallet, mye rundt hoffene til medlemmene til den samme familien, nemlig den til Eleanor av Aquitaine:
Hun var barnebarn av den første trubaduren (William den IX, hertug av Aquitaine), ble både fransk og engelsk dronning (!) og både hun og hennes barn (blant dem Rikard Løvehjerte) og barnebarn var enten selv trouveres eller beskyttere av trouverenes kunst – en kunst som er et av den europeiske kulturarvens høydepunkter!

Trubadurene
På samme tid, lenger sør i Frankrike og i nord Spania, blomstret trubadurenes kunst: Vakker poesi og musikk som for det meste gir utrykk for den uoppnåelige kjærligheten til en adelsdame.
De er lidenskapelige kjærlighetssanger men også noen humoristiske – de er en uovertruffen skatt som rører oss i dag like mye som da den ble skapt.

I Tyskland, og litt senere, virker Minnesangerne som også skriver mye om det samme temaet som trubadurene og trouverene, med Oswald von Wolkenstein (1377-1445), som den fremste eksponent. Han levde et veldig spennende og dramatisk liv som han også skriver om i sine 125 sanger.

Fransk-Kypriotisk
Et manuskript bestående av 102 kjærlighetsballader, nedskrevet en gang mellom 1414 og 1420, som inneholder den verdslige musikken som ble brukt ved det fransk-kypriotiske hoffet (perioden mellom 1192 og 1489 var øya Kypros under fransk herredømme), alt av ukjent komponistopphav – noe som er heller regelen enn unntaket på den tiden!

Sanger fra Korstogene
Sanger og instrumentale stykker for det meste fra tiden 1128 til 1250, med tilknytning til de forskjellige korstogene: Oppfordringer om å delta, farvelsanger, den ventende forlovedes klagesang og den berømte Palestinalied av Walter von der Vogelweide (c. 1170-c.1230)… Gripende skildringer fra en turbulent epoke om et tragisk og opprivende fenomen.

ÅNDELIGE SANGER
Laude

Lovprisningssanger fra samlingen Laudario Maglibechiano (Firenze). Disse sangene representerer en spesiell og meget utrykksfull musikktradisjon av folkeligerreligiøse sanger i 12. og 13.hundretallets Italia.
Disse ble framført av “kompanier” av sangere og instrumentalister tilknytet de største kirkene,særlig ved de forskjellige helgeners feirings-dager. De fleste er igjen til ære for Maria.

Les Chansons a la Vierge
En parallell til Cantigas de Santa Maria, om enn i mindre målestokk, så vel som den religiøse delen av trouvere tradisjonen: Gautier de Coinci (1177-1236), trouvere men… abbed, samlet en del kjærlighets-sanger som han endret teksten til å bli hyllester til Maria, og komponerte noen selv også.
En meget sjeldent (ufortjent!) framført samling av skatter som kombinerer trouverenes udødelige melodier med den religiøse gløden som middelalderens mariadyrkelsen representerer.

Middelalderens store komponister, er en selvsagt del av våre programmer: Guilhaume de Machaut (1300-1377) med sine polyfone kjærlighets-sanger, Guillaume Dufay (1400-1474), Pierre Abelard (1079-1142) med sin Davidsklage (et av tidens lengste og mest gjennomkomponerte stykker), Trecento mesterne (Italia) med Francesco Landini (1325-1397) i spissen, universalgeniet Hildegard von Bingen (1098-1179), Kassia (810-843…867), og mange flere.

Utvalg fra de ovennevnte programmene er presentert i vår CD innspillinger AHI AMOURS! med kjærlighetssanger, og MARIAM MATREM med mariasanger fra forskjellige manuskripter.