Solo Performances

In English

In Greek

Har  virket som profesjonell sanger siden studietiden.

Debutkonsert i Aulaen i Oslo i  79 , og i Purcell Room i London,  i   90.

Radioopptak som solist, både i Norge og i utlandet, en rekke opptredener for fjernsynet, samt eget portretprogram for NRK TV.

Tallrike turneer for Rikskonsertene.

Deltatt i operaforestillinger, festspill og  festivaler i Norge, England,  Hellas,  Holland,  Latvia, Israel  m.fl.

Hun var sangsolisten i uroppførelsen av “Ode til Menneske” av Knut Nystedt (m. tekster av bl. a. Egil A. Wyller), bestillingsverket til åpningen av Rikshospitalet i 2000.

Konserter for Ny Musikk, og  Musikkens Venner og Music Societies i England, og ellers meget utstrakt og mangfoldig konsert  virksomhet.