Chamber Music

In English

In Greek

  • Hun har opptrådt med den engelske barokkmusikk gruppen ACCADEMIA ARCADIANA i England og i Norge.
  • Med HELENA INTERNATIONAL TRIO (sang / fløyte / cembalo-piano), som hun selv var med på å stifte, har hun deltatt i festivaler internasjonalt og hatt ellers konserter i bl.a. Concertgebouw i Amsterdam og Purcell Room i London. Trioen spesialiserte seg på musikk av kvinnelige komponister og opptrådte også for BBC.
  • Som sangeren og primus motor i middelaldermusikk gruppa VOX ANTIQUA har hun siden 85 holdt konserter i klosterruinene på Hovedøya, støttet av Oslo kommune. Gruppa er for øvrig meget flittig benyttet som spesialister i middelaldermusikk i TV og radio innspillinger, og holder ellers tallrike andre konserter. (vennligst se eget punkt på menyen)
  • Ellers har hun opptrådt med OSLO FILHARMONIEN, kammerorkestre og mindre ensembler.
  • Arbeider like gjerne med det klassiske repertoaret til klaver akkompagnement som med besetninger som SANG-KLASSISK GITAR, SANG-FIOLIN, SANG-HARPE, SANG- CONTINUO, eller A CAPPELLA SAMTIDSMUSIKK.
  • Like gjerne arbeider hun med musikk fra andre verdensdeler (eks.: afrikanske, søramerikanske korsanger, urbefolknings-musikk osv.) og opptrer i mange forskjellige sammenhenger.