Greskortodoks Påskekonsert med Arkadiakoret

Dette er en eldgammel musikk tradisjon som har holdt seg levende uavbrutt siden 300 tallet, da den greskortodokse kirken ble grunnlaget, og som også danner et fundament for den greske musikken i dag.

Nålevende greske komponister bruker ofte de bysantinske toneartene og klangene i sine komposisjoner.

Ikke minst gjør den verdenskjente og kjære Mikis THEODORAKIS i sitt Requiem som vi framfører utdrag fra, sammen med andre greske kirkemusikk perler av M. ADAMIS og S. MIHAILIDIS, så vel som noen av de mest uttrykksfulle og vakre Mariaklager fra Langfredagsvesper – alt ufortjent mindre kjent kormusikk i Norge.